Το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του νέου Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει 26 Φεβρουαρίου 2021,

Η αίτηση γίνεται μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Η προκήρυξη του προγράμματος αναρτάται εδώ

καθώς και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων

αλλά και

στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.