Το ακαδημαϊκό εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2024,

Η αίτηση γίνεται μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Η προκήρυξη του προγράμματος έχει αναρτηθεί εδώ

καθώς και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων αλλά και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση ανάθεσης ΜΔΕ

Αίτηση Κατάθεσης ΜΔΕ

Οδηγός Συγγραφής ΜΔΕ

Πρακτικό Αξιολόγησης ΜΔΕ