Σκοποί του προγράμματος είναι:

  1. Η προσφορά εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στους μελλοντικούς επαγγελματίες επιστημών υγείας σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην αποκατάσταση των ασθενών.
  2. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της παρεχόμενης πληροφορίας στα επιμέρους αντικείμενα υγείας.
  3. Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας στο σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας στις προηγμένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της υγείας του ατόμου καθώς και της ασφάλειας του κατά την υλοποίησή τους.
  4. Η τελική απόδοση στο ευρύτερο υγειονομικό σύστημα της χώρας επιστημόνων υγείας με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα, καθώς και στον ακαδημαϊκό τομέα, ως εξειδικευμένων επιστημόνων αποκατάστασης.

Πολιτική Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Δημοσιοποιημένη Πολιτική