Τo παρόν Δ.Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται θεωρητική διδασκαλία και κλινική άσκηση σε Μονάδες Αποκατάστασης ή άλλους φορείς κλινικής εφαρμογής των μεθόδων αποκατάστασης. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, αντιστοιχεί επίσης σε 30 ECTS. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται συνολικά 90 ECTS.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα – Γενικής Κατεύθυνσης

 • Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας και Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (8 ECTS)
 • Διεπιστημονική Προσέγγιση στις Επιστήμες Αποκατάστασης (7 ECTS)
 • Βιοστατιστική (7 ECTS)

Ειδίκευση Λογοθεραπείας – Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προηγμένα κλινικά θέματα λογοθεραπείας (8 ECTS)

Ειδίκευση Νοσηλευτικής – Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Αποκατάσταση (8 ECTS)

Ειδίκευση Φυσικοθεραπείας – Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προηγμένα Θέματα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης (8 ECTS)

Σύνολο Α΄ εξαμήνου (30 ECTS)

Β΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα – Γενικής Κατεύθυνσης

 • Τεκμηριωμένη κλινική πρακτική (12 ECTS)

Ειδίκευση Λογοθεραπεία – κατά επιλογήν υποχρεωτικά (επιλογή 3 μαθημάτων)

 • Νευρογενείς Διαταραχές Ομιλίας (6 ECTS)
 • Νευρογενείς Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας (6 ECTS)
 • Διαταραχές Φωνής (6 ECTS)
 • Διαταραχές Κατάποσης (Δυσφαγία) (6 ECTS) 
 • Λόγος και νόηση (6 ECTS)
 • Νέες τεχνολογίες στη λογοθεραπεία (6 ECTS)

Σύνολο 18 ECTS

 Ειδίκευση Νοσηλευτική – Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αποκατάσταση Χρόνιων Νοσημάτων (3 ECTS)
 • Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας στις Επιστήμες Αποκατάστασης (4 ECTS)
 • Διοίκηση και Οργάνωση Μονάδας Αποκατάστασης (3 ECTS)
 • Ολοκληρωμένη Φροντίδα Υγείας: εστίαση στη ΠΦΥ και ομάδα υγείας (4 ECTS)
 • Διαχείριση χρόνιου πόνου (4 ECTS)

Σύνολο 18 ECTS

Ειδίκευση Φυσικοθεραπείας – Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κλινική Διαχείριση Σπονδυλικής Στήλης (8 ECTS​​​​​​​)
 • Νευροαποκατάσταση (5 ECTS​​​​​​​)
 • Ειδικά Θέματα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης (5 ECTS​​​​​​​)

Σύνολο 18 ECTS

Σύνολο Β΄ εξαμήνου 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Γενικό Σύνολο 90 ECTS