ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ

“ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”

Διεύθυνση: Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”,  Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Τμήμα Λογοθεραπείας, Ακρωτηρίου και Αυλίδος 2, Ταραμπoύρα, Τ.Κ. 26334, Πάτρα

Διευθυντής:  Dr. Παναγιώτης Κιέκκας, Καθηγητής Νοσηλευτικής

Γραμματεία: Λαζανά Ευαγγελία, Τηλ: 2610 962801-3 email: rehslt@upatras.gr