Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις: στη Λογοθεραπεία, στη Νοσηλευτική και στη Φυσικοθεραπεία.

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2023-24

Πλατφόρμα ανάρτησης μαθημάτων eclass : https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=168